Autyzm to nie koniec świata


„Autyzm to nie koniec świata a początek nowej drogi”  

W okresie 03.11.2022-16.12.2022 realizowane jest zadanie publiczne „Autyzm to nie koniec świata a początek nowej drogi” dofinansowane przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez ROPS Lublin. W ramach zadania  zorganizowane zostaną  3 warsztaty  mające na celu podniesienie umiejętności pracy z dzieckiem z ASD  w procesie ich rehabilitacji społecznej w tym  1 warsztat z zakresu dostępności architektoniczno- technicznej dla kadry wpierającej osoby z ASD w tym terapeutów.  

Zadanie publiczne ma na celu podniesienie kompetencji rodziców/opiekunów/ dzieci z ASD oraz kadry wpierającej osoby z ASD w tym terapeutów (spektrum autyzmu oraz ZA (zespołem Aspergera) w codziennym funkcjonowaniu i opiece nad dziećmi, wskazywać kierunki pozytywnych zmian oraz przygotować dzieci do bezpiecznego wejścia w dorosłość.Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ