Dostępność
Z każdym rokiem przybywa w naszym społeczeństwie osób z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu). Wskutek specyficznych form zachowań warunkowanych odmiennym rozumieniem rzeczywistości i odbiorem bodźców sensorycznych jak i trudnościami w komunikacji, osoby te są w istotny sposób narażone na izolację i wykluczenie społeczne. Karta Praw Osób z Autyzmem, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jak i wiele innych aktów prawnych m.in. Uchwała Sejmu RP z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wsparcia i wyrównywania szans osób w spektrum autyzmu zwracają uwagę na konieczność tworzenia przyjaznego środowiska dla osób z ASD. Naszym celem jest zatem normalizacja warunków życia i pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych i życiowych tychże osób.

Chcemy umożliwić im godne, a przede wszystkim możliwie jak najbardziej samodzielne życie. Aby to osiągnąć musimy otworzyć się na obecność osób z ASD w naszych placówkach, instytucjach, sklepach, hotelach, lotniskach, restauracjach, uczelniach, punktach usługowych (fryzjer, kosmetyczka, poczta) itd.
Samodzielność i niezależność osób z ASD stały się dla naszej Fundacji fundamentem Projektu z zakresu dostępności środowiskowej i komunikacyjnej dla osób z ASD. Obejmuje ona zarówno aspekt odpowiednio zaprojektowanych przestrzeni, oznakowania, opanowania przez dane środowisko placówki/instytucji reguł i zasad komunikacji z osobami z ASD jak i podstawowy zakres analizy zachowań osób z ASD, umożliwiający szybką interpretację i reakcję ze strony personelu.

Piszą o nas – realizacja akredytacji Fundacji „ASDreamer” w zakresie dostępności środowiskowej i komunikacyjnej dla osób z ASD

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1163996

https://www.gminaborki.pl/

PROCEDURA UZYSKANIA AKREDYTACJI W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ DLA OSOB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU FUNDACJI „ASDREAMER”


Procedura akredytacyjna obejmuje uniwersalny model działań, który dostosowujemy w treściach, przebiegu i organizacji do konkretnej placówki, instytucji działającej na terenie Polski.
Akredytacja jest procedurą odpłatną. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.

Akredytacja w zakresie dostępności środowiskowej i komunikacyjnej dla osób z ASD obejmuje następujące działania:

1. rozpoznanie potrzeb danej instytucji/placówki w zakresie dostępności środowiskowej i komunikacyjnej dla osób z ASD
2. przekazanie zindywidualizowanej strategii dostosowania środowiskowego i komunikacyjnego
3. superwizja wraz ze specjalistycznym szkoleniem – egzamin akredytacyjny
4. przekazanie zindywidualizowanego przewodnika dla pracowników danej instytucji, placówki
5. przyznanie placówce/instytucji Certyfikatu Akredytacyjnego Fundacji „ASDreamer” z zakresu dostępności środowiskowej i komunikacyjnej dla osób z ASD.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ