Kalendarz zawodów


„Kalendarz zawodów. Ja mam super moc, a ty jaką masz?”  


W okresie 04.11.2022-16.12.2022 realizowane jest zadanie publiczne „Kalendarz zawodów. Ja mam super moc, a ty jaką masz?” dofinansowane przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez ROPS Lublin. W ramach zadania   opracowany zostanie kalendarz na rok 2023 z udziałem podopiecznych Fundacji „ASDremaer”. Dzieci i młodzież będą uczestniczyli w sesji zdjęciowej, podczas której zaprezentują się w możliwych zawodach jakie mogą wykonywać osoby z ASD. Rodzice wraz z terapeutami jak i nauczycielami dokładają  wszelkich starań aby przygotować dzieci i młodzież do zadań wynikających z dorosłości, w tym do realizowania się w różnych rolach społecznych/zawodowych. Często w przypadku osób z ASD ich niezwykle pasje i nietypowo zogniskowane zainteresowania stają się fundamentem przyszłych ról zawodowych.  

Zadanie publiczne ma na celu ukazanie potencjału dzieci i młodzieży z ASD w perspektywie wykonywania zawodów  na miarę własnych możliwości, tak aby mogli uczestniczyć w życiu społecznym będąc na równi ze swoimi neurotypowymi kolegami. Podniesienie kompetencji dzieci  i młodzieży z ASD (spektrum autyzmu oraz ZA (zespołem Aspergera) w codziennym funkcjonowaniu, poprzez naukę, poznawanie świata oraz rozwój zainteresowań i pasji jest dużym wyzwaniem dla najbliższych. Jest jednak zadaniem niezbędnym aby przygotować dzieci do bezpiecznego wejścia w dorosłość, aby mogli funkcjonować jako pełnoprawni obywatele.      
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ