Polecane publikacje
PUBLIKACJE POLECANE PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI FUNDACJI „ASDREAMER”

Uczniowie z SPE i SPR – ogóle założenia pracy terapeutycznej i edukacyjnej:

• T. Attwood, Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość. 2020 r.
• W. Baranowska, Nauczyciel a uczeń z ADHD. 2010 r.
• M. L. Barbera, Metoda zachowań werbalnych. Jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. 2017 r.
• B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, Uczę się rozumieć innych - Patrzenie i wskazywanie. 2013 r.
• B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, Uczę się rozumieć innych - Mówienie i myślenie. 2014 r.
• B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, Uczę się rozumieć innych - Historyjki mentalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. 2018 r.
• B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, Uczę się rozumieć innych - Emocje i gesty. 2013 r.
• S. Guz, J. Andrzejewska, Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. 2008 r.
• M. Hawranek, Szkoły, do których chce się chodzić (są bliżej, niż myślisz). 2021 r.
• A. Konieczna, Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia. 2009 r.
• A. Krauze, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu. Sprawdzone materiały, rozwiązania i ćwiczenia do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców. 2017 r.
• C. Maurice, Modele Zachowań oraz Współpraca z Dziećmi Autystycznymi. 2007 r.
• K. Ordetx, Nauczanie teorii umysłu. Program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi. 2020.
• K. Patyk oraz M. Panasiuk (red.), Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka. 2017 r.
• A. Pisula, Sposób na trudne dziecko. 2021 r.
• K. Schaefer, Nauczyciel w szkole. Jak przeżyć szkołę. 2008 r.
• R. Schramm, Motywacja i wzmacnianie, czyli jak zdobyć przewagę nad autyzmem. Zachowania werbalne w stosowanej analizie zachowania. Podręcznik. 2019 r.
• M. Sowisło, Dla dobra dziecka warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy. 2008 r.
• M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. 2021 r.
• D. Turska, Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? 2006 r.
• M. Winter, Zespół Aspergera co nauczyciel winien wiedzieć. 2011 r.
• M. Zielińska, Jak reagować na agresję ucznia. 2016 r.

Terapia pedagogiczna:

• M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 2020 r.
• M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. 2014 r.
• M. Borkowska, K. Wagh, Integracja sensoryczna na co dzień. 2010 r.
• Y. Ellen, A. Paula, S. Shirley, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. 2014 r.
• Lasota, Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. 2021 r.
• M. Piszczek, Terapia zabawą. Terapia przez sztukę (wybrane zagadnienia i metody). 2002 r.
• A. Radwańska, Jak pomóc dziecku z dysleksją. 2019 r.
• A. Radwńska, Terapia logopedyczna i pedagogiczna cz.1. 2021 r.
• A. Radwńska, Terapia logopedyczna i pedagogiczna cz.2. 2021 r.
• B. Skałbania, T. Lewandowska-Kidoń, Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. 2019 r.
• B. Skałbania (red.), Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela, terapeuty. 2017 r.
• K. Skarbek, Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. 2018 r.
• E. M. Skorek, Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. 2007 r.
• J. Węglarz, Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. 2020 r.
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ