Pomocnik sensoryczno dydaktyczny dla osób z ASD

Kolejna innowacja skierowana do osób z ASD pt: „Mobilny pomocnik dydaktyczno- sensoryczny dla uczniów/studentów ze spektrum autyzmu”. Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie narzędzia jakim jest mobilny pomocnik dydaktyczno-sensoryczny dla uczniów/studentów z zaburzeniami ze spektrum obejmujący niezbędny sprzęt do wspomagania procesu nauki w środowisku szkolnym/uczelnianym/domowym. 

Mobilny pomocnik  umożliwia oddzielenie się/odizolowanie od bodźców otaczających tak aby nie rozpraszając się skupić na wykonaniu danego zadania.  Wyposażony jest w narzędzia sprzyjające uczeniu się tj: czasomierz, komunikaty wizualno-graficzne niezbędne w realizacji uczenia się osoby z ASD, długopis obciążeniowy itp. Z uwagi na uniwersalny charakter naszego  mobilnego pomocnika, może stać się on cennym narzędziem pracy dla nauczycieli i terapeutów przygotowujących dzieci i młodzież z ASD do samodzielnego życia.  

Innowacja „Mobilny pomocnik dydaktyczno- sensoryczny dla uczniów/studentów ze spektrum autyzmu”. realizowany jest w ramach projektu "Inkubator Włączenia Społecznego" wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

Termin realizacji projektu: 02.09.2022-31.03.2023 r.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest testowanie Mobilnego pomocnika przez osoby z ASD (ze spektrum i zespołem Aspergera).  

Dokumentacja dla Uczestników
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ