Przewodnik dla osób z ASD
Miło jest nam poinformować, że nasza Fundacja „ASDreamer” rozpoczęła realizację projektu grantowego Innowacji Społecznej: Przewodnik dla osób z ASD „Moje potrzeby- gdzie i jak je realizować”. Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie słowno-graficznego przewodnika dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dotyczącego miejsc i sposobów realizacji codziennych i podstawowych potrzeb realizowanych poza domem.

W ramach projektu został opracowany Przewodnik dla osób z ASD: Moje potrzeby - gdzie i jak je zrealizować? Aby w pełni komfortowo korzystać z poradnika wsparciem będą służyły tutoriale, szkolenia i warsztaty dla rodziców/opiekunów osób z ASD. Przewodnik składa się z planów aktywności, skryptów behawioralnych ACC (znaków graficznych).

Adresatami podręcznika są osoby z ASD, dla których wyzwaniem mogą być zakupy spożywcze bądź wizyta w restauracji, ale także korzystanie z różnych form transportu publicznego czy też wizyta u lekarza. Krok po kroku, uczymy osoby z ASD odpowiednich zachowań i postaw w wybranych sytuacjach. To ważne dla tej grupy osób, ponieważ zyskują oni szansę na większą samodzielność i niezależność. Z uwagi na pilotażowy charakter naszego podręcznika zostały opracowane wybrane aspekty życia codziennego. Dlatego też wszelkie refleksje i uwagi pojawiające się na etapie testowania proponowanych rozwiązań będą dla nas niezwykle cenne. Planujemy rozwijać zawarte w podręczniku narzędzia ale także rozszerzać zakres wspieranych obszarów życia osób w spektrum autyzmu.

Innowacja "Przewodnik dla osób z ASD: "Moje potrzeby - gdzie i jak je realizować?" realizowany jest w ramach projektu "Inkubator Włączenia Społecznego" wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

Termin realizacji projektu: 06.10.2021-05.07.2022 r.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest testowanie podręcznika przez osoby z ASD (ze spektrum i zespołem Aspergera).
Zapraszamy do rekrutacji.
Pliki poniżej: formularz zgłoszeniowy, deklaracje i oświadczenia regulamin
Formularz zgłoszeniowy: https://fundacjaasdreamer.pl/inc/pliki/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.pdf
Deklaracje i oświadczenia: https://fundacjaasdreamer.pl/inc/pliki/Deklaracje%20i%20o%C5%9Bwiadczenie.pdf
Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1qLevIBRXKCTCjz9sGR0y3qKi0ruwHgA0/view?usp=sharing


Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ