Publikacje

Warto przeczytać


„Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – premiera książki

Pod patronatem Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem Mada, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się książka pt. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka pod redakcją naukową dr Katarzyny Patyk i dr Marii Panasiuk.
„Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka”
Redakcja naukowa: Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk

Autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, omawiają tak istotne formy pomocy i przeciwdziałania społecznej izolacji, jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych, tworzenie przyjaznego środowiska sensorycznego czy przełamywanie barier w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Programy te są dostosowane do polskich realiów i zostały omówione na przykładzie działalności wybranych polskich organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na istotny wkład rozwojowo-wychowawczy środowiska rodzinnego w proces rewalidacji. Omawiają też pojawiające się problemy związane z wartościowaniem, samooceną oraz trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.Książka ukazuje różne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sposób całościowy i komplementarny. Skierowana jest do pracowników ośrodków specjalistyczno-diagnostycznych, ośrodków rewalidacyjnych i edukacyjnych oraz rodziców. To także inspirujące źródło wiedzy dla studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, antropologia, socjologia i polityka społeczna.

Książka wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie i – jestem o tym przekonany – przyczyni się do jeszcze większego i lepszego zaangażowania w wielospecjalistyczne wspomaganie młodych osób z ASD i ich rodzin. Jest cennym źródłem informacji zarówno dla praktyków, jak i dla osób zajmujących się badaniami naukowymi. prof. dr hab. Tadeusz GałkowskiData wydania: październik 2017
ISBN: 978-83-7489-702-0
EAN: 9788374897020
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 440 s.
Patronaty: Fundacja Synapsis, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Autyzmidealny.pl, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www: https://goo.gl/ELhQD4


Wybrane publikacje


Proces edukacyjno-terapeutyczny dzieci z autyzmem w klasach I-III szkoły podstawowej w perspektywie zmian rozwojowych – badania własne K. Patyk – D. Marzec, J. Miękina (red.), Autyzm wyzwaniem XXI wieku, Wyd. AJD, Częstochowa 2017.

Nasz nowy kolega (opowiadanie psychoedukacyjne o potrzebach i zachowaniach ucznia autystycznego w szkole) K. Wieczorek (Patyk). Fundacja "ASDreamer", Lublin 2020.

Autyzm w mojej głowie. Jak poradzić sobie z diagnozą dziecka. K. Wieczorek (Patyk). Fundacja "ASDreamer", Lublin 2020.

Miłość i przyjaźń w narracjach osób z niepełnosprawnością intelektualną K. Patyk
–„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2012, nr 1.

„Postępy dzieci z ASD w pierwszych latach edukacji szkolnej” K. Patyk
–„Dziecko Autystyczne”, 2012, nr 2

Rozwój psychospołeczny dzieci autystycznych w pierwszym etapie edukacyjnym K. Patyk
–Niepublikowana rozprawa doktorska, UMCS 2010 r. (rec. prof. dr hab. T. Gałkowski, prof. dr hab. J. Kirenko)

„Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej?” K. Patyk
–„Edukacja i Dialog”, 2010, nr 1/2

„Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce”, K. Patyk
–Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, pod red. Z. Palak, A. Bujnowskiej. Lublin 2010.

„Wykorzystanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej – zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem, przydatne wskazówki”, K. Patyk
–„Pedagogika Specjalna”, 2009, nr 4

„Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych” K. Patyk
–„Rewalidacja”, 2009, nr 2

„Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych” K. Patyk
–„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2009 nr 7

„Metody i formy pracy z uczniem autystycznym” K. Patyk
–„Nowa Szkoła” , 2009, nr 5

„Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego” K. Patyk
–„Edukacja i Dialog”, 2008, nr 11

„Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej?” K. Patyk
–„Edukacja i Dialog”, 2010, nr 1-2

„Wiedza pedagogów na temat specyfiki pracy z dzieckiem autystycznym i możliwości jej zastosowania w terapii” K. Patyk
–„Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2008, nr 27

„Jak rozpoznać autyzm u swojego dziecka” K. Patyk
–„Strefa Kobiet”, 2006, nr 1

„Dziecko autystyczne w klasach integracyjnych” K. Patyk
–„Wychowawca”, 2008, nr 10
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ