Szkolenia

nauczyciel/dyrektor


Termin szkolenia: ? Cena: ? zł/os

Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzeniami Koncentracji Uwagi ADHD w środowisku szkolnym – strategie terapeutyczne i wychowawcze

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z ADHD/ADD

Treści:
1. ADHD i ADD – diagnoza , przyczyny, rokowania
2. Od czego zacząć? – pierwszy kontakt z uczniem
3. Ustalenie zasad współpracy z rodzicami ucznia
4. Wybrane metody i techniki behawioralne w pracy z uczniem z ADHD i ADD
5. Jak reagować na zachowanie niepożądane?
6. Zasady tworzenia środowiska szkolnego i klasowego dla ucznia z ADHD
7. Założenia systemowego wsparcia ucznia z ADHD i ADD
8. Strategie medyczne wspomagające

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z ADHD, ADD, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł

Rola wychowawcy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów z SPE i SPR w publicznej szkole, przedszkolu

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji zaleceń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Treści:

1. Analiza aktów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną(dalej jako ppp)
2. Komu przysługuje ppp i na jakiej podstawie?
3. Formy ppp, wymiar, okres przyznawania

4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a ppp
5. Rewalidacja a ppp - cele, zakres działań, podstawowe różnice
6.  Cele i zadania WOPFU - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
8. Dokumentowanie ppp
9. Szczegółowa analiza zadań wychowawcy w obszarze ppp
10. Ewaluacja ppp


Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os
.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ