Szkolenia

Szkolenie: terapia behawioralna (styczeń/Lublin; styczeń i luty Jarosław)


Termin szkolenia: do ustalenia Cena: 950 zł zł/os

Szkolenie certyfikowane: Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju

Miejsce szkolenia: Lublin i Jarosław
Trener: dr n. hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek
Szkolenie realizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "ASDreamer"
Wymiar szkolenia: 40h
Realizacja: Lublin (udział bezpośredni) od 16 do 19 stycznia 2023 r. od 9.00 do 17.00
                   Jarosław (szkolenie hybrydowe): 11, 20, 23 i 24 stycznia 2023 r. online od 16.00 do 20.00; 11 i 12 luty 2023 udział bezpośredni w Jarosławiu

Zapisy: biuro@fundacjaasdreamer.pl lub skorzystaj z zakładki "zapisz się" - dodaj koniecznie wybraną przez siebie miejscowość (Lublin lub Jarosław)

Zapraszamy Państwa na certyfikowane szkolenie z zakresu terapii behawioralnej. Jest to najlepsza ofertą dla osób pragnących pracować efektywnie i chcących osiągać szybkie sukcesy u swoich podopiecznych. Szkolenie prowadzone jest przez dr nauk hum. Katarzynę Wieczorek (Patyk) - doświadczonego trenera z ogromnym doświadczeniem w zakresie edukacji i terapii osób z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju. Na szkoleniu wiele miejsca poświęca się na kształtowanie praktycznych umiejętności m.in. z zakresu diagnozy, tworzenia własnych programów modyfikujących zachowania trudne czy programowania nauczania określonych umiejętności. W trakcie szkolenie dostępne są: kawa, herbata i słodki poczęstunek. Uczestnicy otrzymują zarówno zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki jak i certyfikat Fundacji"ASDreamer". Każdy uczestnik otrzymuje również komplet materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia:
Moduł I: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
1. Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
2. Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
3. Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4. Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

Moduł II: Warsztat diagnostyczny
1. Cele, zasady i organizacja procesu diagnostycznego
2. Profil Psychoedukacyjny PEP-R
3. Diagnoza młodzieży i dorosłych – TTAP
4. VB-MAPP – Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych
5. Interpretacja wyników
6. Założenia programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie uzyskanych wyników

Moduł III: Techniki oparte na Stosowanej Analizie Zachowania
1. Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
2. Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
3. Motywowanie do nauki i pracy
4. Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
5. Uczenie nowych umiejętności
6. Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
7. Metoda zachowań werbalnych
8. Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
9. Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł IV: praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
1. Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna w SAZ
2. Wieloelementowy Model Wsparcia w PBS (nurt Pozytywnego Wspierania Zachowań)
a) Ocena funkcjonalna
b) Strategie proaktywne i reaktywne
c) Tworzenie planu modyfikacji i wspierania zachowań
3. Realizacja planu i jego ewaluacja
4. Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

ZAPRASZAMY :-)

UWAGA: Szkolenie nie nadaje tytułu terapeuty behawioralnego ani nie umożliwia rozpoczęcia ścieżki edukacyjnej na terapeutę behawioralnego. Jest to szkolenia z praktycznego stosowania metod i technik. Uczy efektywnej pracy wychowawczej i edukacyjnej, tworzenia autorskich programów i ich ewaluacji. Jest formą doskonalenia zawodowego. Szkolenie umożliwia stosowanie w swojej pracy strategii uczenia behawioralnego.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ