Szkolenia

Szkolenie: trening umiejętności społecznych (05.02.23 r.)


Termin szkolenia: 05.02.2023 r. Cena: 300 zł/os

Szkolenie: Trening umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania) 

Szkolenie z udziałem bezpośrednim
Uczestnicy otrzymują
zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego oraz certyfikat
Szkolenie realizowane przez 
Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "ASDreamer"
Wymiar szkolenia: 10h dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Lublin, siedziba Fundacji ul. Karola Namysłowskiego 41, Lublin
Realizacja: 05.02.23 r.
Zapisy: biuro@fundacjaasdreamer.pl lub skorzystaj z formularza "zapisz się"

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Ma na celu modyfikację dotychczasowych nieefektywnych zachowań na aprobowane i akceptowane społecznie. Uwzględnia szereg cząstkowych treningów kształtujących m.in. kompetencje komunikacyjne, emocjonalno-społeczne oraz dla osób z ASD - trening teorii umysłu. W większości placówek oświatowych, wychowawczych istnieje wymóg prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalna w ramach zajęć rewalidacyjnych czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest również niezbędnym elementem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z ASD.

Program szkolenia:
1. Teoria kognitywnego i pragmatycznego nauczania społecznego
2. Diagnoza wstępna kompetencji społecznych
3. Założenia programowe TUS - dla dzieci, młodzieży i dorosłych
4. Zasady realizacji zajęć terapeutycznych
5. Formy realizacji, metody i techniki pracy (z uwzględnieniem wieku uczestników)
6. Budowanie pozytywnej motywacji do zajęć
7. Zachowania trudne uczestników – strategie postępowania w czasie zajęć
8. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć
9. Ewaluacja programu TUS

ZAPRASZAMY :-)


zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ