Szkolenia

IPET i WOPFU bez tajemnic (do ustalenia)


Termin szkolenia: do ustalenia Cena: 270 zł/os

Szkolenie: IPET i WOPFU bez tajemnic

Szkolenie online
Szkolenie realizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "ASDreamer"
Wymiar szkolenia: do ustalenia
Zapisy: skorzystaj z naszej automatycznej formatki "zapisz się" lub napiszbiuro@fundacjaasdreamer.pl

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu z elementami wykładu. Prowadząca szkolenie będzie opierać się m.in. na analizie przypadków z wykorzystaniem dokumentacji z zakresu pomocy-psychologicznej. Podczas drugiej części spotkania możliwa analiza wyzwań w zakresie IPET i WOPFU uczestników szkolenia.Uczestniczący w szkoleniu IPET i WOPFU dowiedzą się m.in. o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymaganiach formalnych związanych z organizacją kształcenia specjalnego. Każdy uczestnik po naszym szkoleniu potrafi konstruować WOPFU i IPET, zna podstawy - wymaganych prawem oświatowym-danych.

Program szkolenia: 
1. Pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza ucznia i IPET - obowiązki i zadania nauczyciela (dyrektora)
3. Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia
4.  Inne metody poznawania ucznia stosowane w procesie wielospecjalistycznej diagnozy (WOPFU)
5. IPET - od analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do praktycznych działań (budowa IPET, wymagane działy)a) diagnoza mocnych i słabych stron ucznia - wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia b) wyznaczanie priorytetów edukacyjnych i wychowawczych c) dobór metod, technik i form pracy z uczniem d) koordynacja założeń zajęć rewalidacyjnych
6. Analiza przypadków
7. Zasady dotyczące ewaluacji IPET

ZAPRASZAMY :-)

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ