Szkolenia

Warsztat: Nauczycielski stres (05.03.23 r.)


Termin szkolenia: 05.03.23 r. Cena: 400 zł/os

WARSZTAT PRAKTYCZNY (prowadzący: doświadczony trener/coach, psycholog): Stres w życiu i pracy nauczyciela - metody samokontroli i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - to nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka ale to jak sobie z nim radzimy

Warsztat z udziałem bezpośrednim
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego 
Szkolenie realizowane przez akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "ASDreamer"
Wymiar szkolenia: 10h dydaktycznych
Realizacja: 05.03.23 r.
Zapisy: biuro@fundacjaasdreamer.pl lub skorzystaj z formularza "zapisz się"

Szkolenie z radzenia sobie ze stresem jest dedykowane wszystkim tym osobom, które podlegają długotrwałym czynnikom stresogennym. Uczestnicy w trakcie zajęć mają okazję ocenić swoje dotychczasowe metody „walki” ze stresem oraz wzbogacić je o techniki i metody zaprezentowane w trakcie spotkania. Szkolenie ma charakter warsztatowy lecz nie jest pozbawione refleksji nad naszym miejscem w rodzinie, pracy i innych przestrzeniach ważnych dla naszej egzystencji, a jednocześnie będących przyczyną naszych napięć.   

CELE:
Analiza indywidualnej kondycji stresowej/antystresowej uczestników
Ocena efektywności aktualnie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem
Poznanie technik redukcji stresu
Doskonalenie umiejętności pracy ze stresem
Poznanie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Zaplanowanie zmian 

KORZYŚCI:·       
Pomoc w przezwyciężaniu negatywnych następstw stresu·       
Wypracowanie u uczestników swoistego „systemu wczesnego ostrzegania” przed wypaleniem zawodowym oraz nauka metod przywracania równowagi  
Wywołanie konstruktywnej zmiany w postawie przez odwołanie się do własnego systemu wartości, celów i pragnień człowieka
Uświadomienie uczestnikom warsztatów roli oddechu, który stanowi pomost pomiędzy ciałem a umysłem  
Wzmocnienie spokoju wewnętrznego i wyciszenia poprzez zastosowanie różnych form relaksacji ciała 

Programwarsztatu
1.  CZYMJEST STRES?
Wprowadzenie w problematykę stresu 
2.  STYLERADZENIA SOBIE ZE STRESEM
Styl skoncentrowany na zadaniu
Styl skoncentrowany na emocjach
Styl skoncentrowany na unikaniu 
3.  MECHANIZMYOBRONNE
Mojaindywidualna strategia mechanizmów obronnych 
4.  STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
wsparcie społeczne jako najsilniejszy bufor antystresowy
wsparcie emocjonalne wsparcie instrumentalne
wsparcie informacyjne wsparcie o charakterze uznania 
5.  CZYNNIKISTRESOGENNE W PRACY I ŻYCIU PRYWATNYM
Analiza i przeciwdziałanie 
6.  JAKREAGUJEMY NA STRES – ĆWICZENIE INDYWIDUALNE/W PARACH
Stworzenie indywidualnej mapy stresu: przyczyny, zachowanie, sposób radzenia
Reakcje fizjologiczne
Reakcje psychologiczne
Zmiany w myśleniu
Zmiany w zachowaniu 
7.  WYPALENIEZAWODOWE
Stadia wypalenia zawodowego
Jak bronić się przed wypaleniem zawodowym?
Profilaktyka bezstresowego osiągania celów zawodowych. (cztery Kroki) 

8.  TECHNIKIREDUKCJI STRESU
Techniki środowiskowe
Techniki fizjologiczne
Techniki umysłowe
Ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające : juggling 
9.  DORAŹNE ZABIEGI RELAKSACYJNE
Jak się relaksować jeśli mam niewiele czasu? 
10.  ZAPLANOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU PRACY ZESTRESEM

ZAPRASZAMY :-)

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ