Terapie
Opierając się o dane zebrane z wywiadu wstępnego, analizy dokumentacji i diagnozy funkcjonalnej, opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego z naszych podopiecznych. Nasz zespół to eksperci i doświadczeni terapeuci/diagności pracujący w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna). Jest to efektywny model pracy, szczególnie zalecany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Indywidualny Program jest spójny w swoich założeniach dla każdej formy terapii z której będzie korzystać dana osoba, co pozwala ukierunkować działania wszystkich terapeutów na konkretne cele w obszarze potencjału rozwojowego.

Stosowana Analiza Zachowania (SAZ) ukierunkowana jest na uczenie określonych umiejętności deficytowych, czyli takich których dana osoba nie posiada w swoim repertuarze zachowań. Następnie na eliminację nadmiarów behawioralnych, inaczej zachowań które stanowią dla osoby istotne bariery rozwojowe (np. zachowania trudne, uzależnienie od wzmocnień, zachowania obsesyjno-kompulsywne itp.). Ostatnim etapem jest generalizacja czyli przeniesienie wyuczonego zachowania do nowych środowisk i utrwalenia go przy obecności zróżnicowanych zmiennych. Na świecie uważa się, iż SAZ to najlepszy i najbardziej efektywny model pracy z osobami z ASD, przynoszący szybkie i wymierne korzyści dla danej osoby i jej najbliższego środowiska. W naszej Fundacji SAZ stanowi podstawę wszystkich form oddziaływania terapeutycznego, niezależnie od przyjętej, powszechnej nazwy danej terapii. Celem naszych działań jest uczenie i szybkie podniesienie jakości życia osoby z ASD i jej rodziny. 

Terapie


  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Trening Teorii Umysłu
  • Trening Komunikacji Społecznej
  • Trening Samoobsługowy
  • Terapia SI (integracji sensorycznej)
  • Terapia ręki
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia zaburzeń jedzenia
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia pedagogiczna 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
- skontaktuj się z nami.
kontakt
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ