Dr nauk hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk)
Dr nauk hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk)

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie. Posiada uprawnienia do terapii SI, behawioralnej, metod AAC i wielu innych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim potrzebami konkretnego dziecka oraz jego otoczenia. Dostosowuje metody pracy do dziecka, tak aby umożliwić mu rozwój na miarę jego możliwości. Od wielu lat przewodniczy zespołowi diagnostycznemu specjalizującemu się w rozpoznawaniu całościowych zaburzeń rozwoju – w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera.

Obszar badań i zainteresowań naukowych związany jest zarówno z rozwojem osób z ASD na przestrzeni życia, efektywnymi strategiami edukacyjnymi i rewalidacyjnych jak i z sytuacją rodziców osób z ASD oraz formami  ich efektywnego wsparcia.

Autorka koncepcji i koordynator czterech kierunków studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
2. Integracja sensoryczna z terapią ręki
3. Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
4. Terapia pedagogiczna  z rewalidacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK – Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD (KUL, 2014). Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie, a poświęcona była rozwojowi psychospołecznemu dzieci autystycznych w pierwszym etapie edukacyjnym (UMCS, 2010 r.). Dużą popularnością cieszy się publikacja pod jej redakcją i M. Panasiuk, dotycząca istotnych kwestii związanych z dojrzewaniem i dorosłością osób z ASD: „Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Teoria i praktyka”. GWP, Gdańsk 2017. Problematyką autyzmu zajmuje się od kilkunastu lat: prowadzi terapie indywidualne, opracowuje diagnozy funkcjonalne, nadzoruje indywidualne programy terapeutyczne, prowadzi szkolenia na terenie całej Polski. Prywatnie jest matką dorosłej osoby z autyzmem.

Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Inicjuje wiele akcji promujących wiedzę o osobach z ASD , między innymi  opracowała materiały do zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów ze szkół podstawowych, w których znajduje się opowiadanie psychoedukacyjne jej autorstwa „Nowy kolega” (2014 r.); była inicjatorką stworzenia teledysku i autorką teksu piosenki „Dwa światy, jeden czas” (2016 r.).

Stworzyła wiele efektywnych pomocy i narzędzi pracy dla specjalistów pracujących z osobami z ASD. Jest to m.in. "Dziennik terapii dziecka z autyzmem" (2018 r.) czy "Wywiad i Dzienniki Obserwacji Dziecka do 3 r. ż. - ryzyko zaburzonego rozwoju" (2020 r.). Dużą popularnością cieszą się współtworzone przez dr Wieczorek poradniki i przewodniki m.in.: „Autyzm w mojej głowie. Jak poradzić sobie z diagnozą dziecka?" (2020 r.),  "Przewodnik po prawach i przywilejach przysługujących dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością" (2020 r.).

Zobacz moje wybrane publikacje ...

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ